Solvency II - Update 2023

Tijdens de jaarlijkse Solvency II - Update wordt zowel plenair als in parallelsessies een aantal onderwerpen uit de Solvency II - 2020 Review uitgelicht. Daarnaast wordt de Insurance Recovery and Resolution Directive besproken.

Solvency II - Update 2023

Doelgroep

Deze bijeenkomst is bedoeld voor professionals die te maken hebben met of geïnteresseerd zijn in Solvency II.

Dagvoorzitter

Drs. Corné van Iersel AAG CERA (Koninklijk Actuarieel Genootschap)

Programma

12.30 - 13.00 uur Ontvangst met lunch

13.00 - 13.45 uur Plenair:Overview Solvency II–2020 review – drs. Debbie Ramdien AAG (NN Group)

De Solvency II-2020 Review gaat binnenkort een politieke fase in, ‘de trioloog’, waarin de voorstellen van de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement onderhandeld zullen worden. Tijdens deze presentatie wordt het proces en de tijdslijnen van de Solvency II-2020 review besproken en wordt op hoofdlijnen ingegaan op een aantal voorstellen.

13.45 - 14.15 uur Plenair:Duurzaamheid – Loudina Erasmus MSc AAG (Athora)

Tijdens deze presentatie blikt Loudina Erasmus terug op het politieke proces, in de periode juni – augustus 2022, met betrekking tot klimaat- en duurzaamheidsrisico’s, de interactie van de EU Green Deal met het prudentieel kader en de risico gebaseerde rechtvaardiging van de ‘Green supporting factor’ en de ‘Brown penalizing factor’.

14.15 - 14.45 uur Parallelsessie 1: LTG-maatregelen – dr. Jeroen Gielen AAG (KPMG)

Tijdens deze presentatie gaat Jeroen Gielen in op de mogelijke aanpassingen aan de long term guarantee maatregelen, in het bijzonder de extrapolatie van de EIOPA rentecurve en de risicomarge.

14.15 - 14.45 uur Parallelsessie 2: Klimaatrisico binnen het Solvency II kader – Jan-Willem Zeijen MSc AAG en Twan Possen MSc (Triple A)

Naar aanleiding van de Solvency II-review én de European Green Deal, heeft de Europese Commissie concrete voorstellen gedaan om klimaatrisico’s te integreren in het toezichtkader en heeft EIOPA ‘application guidance’ gepubliceerd om hier in het risicomanagement en de ORSA specifiek invulling aan te geven. Tijdens deze presentatie bespreken Jan-Willem Zeijen en Twan Possen de voorstellen en richtsnoeren en staan ze stil bij de praktische implementatie aan de hand van concrete voorbeelden.

14.45 - 15.30 uur Pauze

15.30 - 16.00 uur Parallelsessie 3: Proportionaliteit – mr. Ron Batten (Verbond van Verzekeraars)

Tijdens deze presentatie bespreekt Ron Batten de voorstellen ten aanzien van proportionaliteit en meer in het bijzonder voor welke verzekeraars de ‘Low Risk Insurer’ status gaat gelden en welke voordelen dit oplevert.

15.30 - 16.00 uur Parallelsessie 4: Weeffouten Standaard Formule – drs. Kees Thiers (Achmea)

Tijdens deze presentatie geeft Kees Thiers een toelichting op enkele weeffouten in het Underwriting Risk in de Standaard Formule. De voorgestelde aanpassingen uit Solvency II zullen niet direct leiden tot een geheel logische Standaard Formule, maar kunnen deze gerepareerd worden in een volgende Solvency II-update?

16.00 - 17.00 uur Plenair: Insurance Recovery and Resolution Directive – mr. Arthur van den Hurk (Aegon)

Naast het voorstel voor aanpassing van de Solvency II-richtlijn heeft de Europese Commissie op 22 september 2021 ook een richtlijnvoorstel gepubliceerd voor een herstel- en afwikkelingskader voor verzekeraars. Tijdens deze presentatie bespreekt Arthur van den Hurk het richtlijnvoorstel en plaatst deze in de context van de Nederlandse ontwikkelingen. Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van deze toekomstige richtlijn en zal deze veel nieuws brengen voor Nederland?

17.00 – 18.00 uur Borrel

Download programma Solvency II - Update 2023

Event informatie

PE-punten: 4
Prijs: €345,-
Tijden: 12:30 - 18:00 uur
Locatie: Green Village
Plaats: Nieuwegein
Spreker(s): Debbie Ramdien, Loudina Erasmus, Jeroen Gielen, Jan-Willem Zeijen, Twan Possen, Ron Batten, Kees Thiers en Arthur van den Hurk
Ga naar Mijn-AI om in te schrijven