Workshops Hands-on Machine Learning met Python Blok 3 (online)

Tijdens de workshops op 18 en 25 april werkt u aan opdrachten in Python.

Workshops Hands-on Machine Learning met Python Blok 3 (online)

Doelgroep
Actuarieel professionals.

Individuele begeleiding
Tijdens de workshops werkt u aan opdrachten in Python. Via break-out rooms is individuele ondersteuning mogelijk. U kunt op twee manieren de hands-on oefeningen volgen en zelf uitvoeren:

 • Optie 1: via een Google Colaboratory (Colab) staan de nodige libraries en data sets klaar en kan u code schrijven en uitvoeren in de browser; dit is een zeer toegankelijke manier om de workshop te volgen
 • Optie 2: via een lokale installatie van Python, bijv. via het distributieplatform Anaconda, en een IDE voor Python (bijv. PyCharm of Spyder). Per sessie wordt een notebook ter beschikking gesteld met de nodige instructies, voorbeelden en oefeningen. Notebooks zullen ter beschikking gesteld worden via module specifieke GitHub repo’s. Voorafgaand aan elke sessie installeren de deelnemers die voor een lokale installatie opteren de nodige libraries, volgens instructies aangeleverd door de docenten.

Blok 3
Neurale netwerken (deel 1: 18-04-2023 van 09.30–12.30 uur)

 • Toolbox: Keras API als interface naar TensorFlow
 • Introductie tot niet tabulaire data zoals afbeeldingen
 • Fundamentals van neurale netwerken: concepten, model building en training
 • Een eerste Artificial Neural Network
 • Image classification
 • Interpretatie tools

Neurale netwerken (deel 2: 25-04-2022 van 09.30–12.30 uur)

 • Claim frequentie en severity gemodelleerd met een ANN
 • CANNs: Combined Actuarial Neural Networks
 • Convolutional neural networks: layers, evaluatie en interpretatie
 • Clustering en dimensie reductie via autoencoders

Voorbereiding voor deelnemers
Voor aanvang van de workshop(s) maakt u een account aan voor Google Colab of test u uw eigen lokale installatie van Python.

Inloggen voor de workshops
U ontvangt een dag voor het webinar uw unieke inlogcode voor het webinar-programma Zoom Pro, wij verzoeken u een kwartier voor aanvang in te loggen. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro is een veilige, online omgeving gecreëerd. Kijk hier wat u van ons ontvangt om Zoom Pro te gebruiken en het webinar te kunnen volgen.

Spreker
Prof. dr. Katrien Antonio is hoogleraar actuariaat aan de KU Leuven en hoogleraar actuariële data science aan de Universiteit van Amsterdam. Dr. Ir. Roel Henckaerts is data scientist bij Prophecy Labs, een AI/ML startup. Dr. Jonas Crevecoeur is postdoctoraal onderzoeker in biostatistiek aan de KU Leuven en de Universiteit Hasselt.


Ik ben nog geen klant en wil een account aanmaken: https://www.actuarieelinstituut.nl/inschrijven-bijeenkomst.htm

Event informatie

PE-punten: 6 voor Data
Prijs: €798,-
Tijden: 09:30 - 12:30 uur
Locatie: Online
Plaats: Online
Spreker(s): Katrien Antonio, Roel Henckaerts, Jonas Crevecoeur
Ga naar Mijn-AI om in te schrijven