Disclaimer

Het logo van het Actuarieel Instituut (AI) is een wettig gedeponeerd merk. Voor meer informatie over de registratie hiervan kunt u terecht bij de Merkplaats te Amsterdam.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, in welke vorm dan ook worden opgeslagen dan wel openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, middels fotokopieën, opnamen of enigerlei andere wijze zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het AI te Utrecht. 

Het AI betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website. Zij kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie die door derden is verstrekt. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en het AI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze website.

Copyright© Actuarieel Instituut, 2022. Alle rechten zijn voorbehouden.