Carrière maken

Ondernemingen, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, toezichthouders en overheden maken in toenemende mate gebruik van de kennis en vaardigheden van actuariële professionals bij het modelleren van mogelijke scenario’s. Door hun wiskundige vaardigheden zijn zij in staat financiële risico’s van toekomstige gebeurtenissen te analyseren om daarmee bruikbare strategische adviezen en oplossingen te bieden.

Carrière maken
Actuariële professionals (actuarissen en actuarieel analisten) kwantificeren, analyseren en verduidelijken complexe financiële, bedrijfseconomische en maatschappelijke vraagstukken, zoals verzekeringen, pensioenen, zorg en klimaat, adviseren over mogelijke scenario’s en ontwikkelen zakelijke en praktische oplossingen.

Actuariële professionals werken per definitie in een omgeving waar financiële belangen en - risico's spelen en waar hun oordeel dus terdege meetelt. Er wordt veel ze geëist maar er staat ook veel tegenover.

Wat kun je worden?

Actuarieel professionals zijn voornamelijk werkzaam bij of voor bedrijven in de financiële sector, zoals verzekeraars, pensioenfondsen, banken, adviesbureaus of als zzp'er. Ook zijn ze steeds vaker werkzaam bij toezichthoudende instellingen, zoals DNB en AFM. Buiten de financiële dienstverlening werken actuariële professionals ook bij overheidsinstellingen, onderzoeksinstituten, ondernemingen of particuliere instellingen

Traditioneel zijn we goed in pensioenen en verzekeren, maar ook binnen de huidige maatschappelijke thema’s als klimaat, duurzaamheid en zorg, kan onze expertise van meerwaarde zijn.

Hoe word ik actuaris?

Wanneer je handig bent met cijfers, goed bent in wiskunde en je hebt interesse in financieel economische vraagstukken, dan is een toekomst als actuariële professional een hele interessante optie voor je!

Opleidingsaanbod

Met onze (beroeps)opleidingen geven wij invulling aan wat vandaag de dag van een actuarieel en financieel professional wordt gevraagd en bieden wij onze studenten mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei.

Over het Koninklijk Actuarieel Genootschap

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) is de Nederlandse beroepsvereniging voor actuariële professionals.

PE-aanbod

Het Actuarieel Instituut (AI) biedt seminars, masterclasses, workshops, cursussen en trainingen aan voor actuariële en financiële professionals. Het aanbod kenmerkt zich door een mix van actualiteit en vakinhoudelijke diepgang.