Zoek in ons PE-aanbod

Recent toegevoegde opleidingen

  • ESG Capita Selecta
    Webinar • Online
    Deze reeks van vier webinars gaat op een praktische manier in op een aantal concrete vragen die met de implementatie van ESG-regulering samenhangen.
  • Tijdens deze drie webinars maken we de balans op en brengen we verschillende invalshoeken samen door integraal te kijken naar een aantal rentescenario’s. Daarnaast wordt bekeken hoe deze scenario’s in de context ORSA’s en ERB’s kunnen worden gebruikt.
  • Dit webinar, in de webinarreeks 'Rente, inflatie en geopolitiek capita selecta', gaat op een praktische manier in op de vraag: Geopolitiek: hoe gevoelig is de economie voor geopolitieke veranderingen? Zijn overheden, bedrijven en consumenten voldoende veerkrachtig om met deze veranderingen om te gaan?
  • Deze leergang van vier dagdelen geeft je praktische inzichten en actuariële basiskennis van bijvoorbeeld actuariële berekeningen van premie en voorziening.
  • Deze leergang is gericht op de kwantitatieve elementen in Solvency II die voor verzekeraars van belang zijn en er wordt de link gelegd tussen de formele regelgeving en de berekeningen. Met het volgen van deze leergang raak je vertrouwd met de basistechnieken voor Solvency II bij een verzekeraar.
  • Tijdens dit webinar maak je op hoofdlijnen kennis met de gegeven normering en ga je samen met elkaar werken aan de adaptiemaatregelen voor een gebouw in een grote stad in Nederland.
Pagina 1 van 2