Permanente Educatie

Meer PE-aanbod
  • Dit webinar, in de webinarreeks 'Rente, inflatie en geopolitiek capita selecta', gaat op een praktische manier in op de vraag: Geopolitiek: hoe gevoelig is de economie voor geopolitieke veranderingen? Zijn overheden, bedrijven en consumenten voldoende veerkrachtig om met deze veranderingen om te gaan?
  • Deze leergang van vier dagdelen geeft je praktische inzichten en actuariële basiskennis van bijvoorbeeld actuariële berekeningen van premie en voorziening.
  • Deze leergang is gericht op de kwantitatieve elementen in Solvency II die voor verzekeraars van belang zijn en er wordt de link gelegd tussen de formele regelgeving en de berekeningen. Met het volgen van deze leergang raak je vertrouwd met de basistechnieken voor Solvency II bij een verzekeraar.

Incompanyaanbod

Maatwerk, specifiek ontwikkeld op basis van de wensen en eisen van jouw organisatie en afgestemd op jouw doelgroep. Je kan vrijwel al onze (beroeps)opleidingen, trainingen en leergangen incompany volgen.

Leergangen

Wij bieden diverse leergangen aan voor financiële professionals, die zowel binnen als buiten het actuariële werkveld werkzaam zijn. Onze leergangen zijn compacte opleidingen, (in)gericht voor een specifieke doelgroep.