Wat is het actuariaat?

Door steeds verder toenemende technologische ontwikkelingen, zoals kunstmatige intelligentie (AI), machine learning en automatisering in het algemeen, verandert de werkomgeving en dienen tegelijkertijd nieuwe uitdagingen en mogelijkheden zich aan. Door hun wiskundige en analytische vaardigheden zijn actuariële professionals in staat financiële risico’s van toekomstige gebeurtenissen te analyseren en te modelleren om daarmee bruikbare strategische adviezen, scenario’s en oplossingen te bieden.

Wat is het actuariaat?

Actuariële professionals kwantificeren, analyseren en verduidelijken complexe financiële, bedrijfseconomische en maatschappelijke vraagstukken - zoals gezondheid, zorg en klimaat - en ontwikkelen voor deze vraagstukken praktische oplossingen en adviseren ondernemingen en overheden over mogelijke oplossingsscenario’s.

Overal waar financiële risico’s een rol spelen, kom je
actuariële professionals tegen.


Actuariële professionals zijn voornamelijk werkzaam in bedrijven in de financiële sector, zoals verzekeraars, pensioenfondsen, banken en adviesbureaus. Ook zijn ze steeds meer werkzaam als zzp’er of bij een toezichthoudende instelling. Buiten de financiële dienstverlening werken actuariële professionals bij overheidsinstellingen, onderzoeksinstituten, bedrijven of particuliere instellingen.

Hoe word ik actuaris?

Ben je handig met cijfers, goed in wiskunde en interesse in financieel economische vraagstukken?

Carrière maken

Overal waar financiële risico’s een rol spelen, kom je actuariële professionals tegen.