Vertrouwenspersoon

Het bestuur van het Actuarieel Instituut (AI) heeft een externe vertrouwenspersoon aangesteld waar studenten, docenten, commissieleden en klanten van het AI vertrouwelijk terecht kunnen met vragen en/of klachten over integriteit en ongewenst gedrag.

Wanneer tijdens een opleiding of PE-bijeenkomst van het AI een onprettig gevoel (ongewenst gedrag) is overgehouden na of door contact met een medestudent, docent, commissielid, medewerker of een bestuurslid van het AI, kan contact opgenomen worden met de externe vertrouwenspersoon. Dit kan ook als de persoon in kwestie niet goed weet hoe te handelen bij een vermoeden van een onregelmatigheid, integriteitsincident of misstand tijdens een college, bijeenkomst of vergadering bij het AI.

De vertrouwenspersoon luistert en bespreekt welke mogelijkheden er zijn. Per mogelijkheid wordt besproken wat de voor- en nadelen. Te allen tijde bepaalt uzelf wat er uiteindelijk gebeurt, u heeft met andere woorden altijd de regie. Niets van een gesprek wordt gedeeld met anderen, ook niet als daarom gevraagd wordt. Alle gesprekken zijn en blijven vertrouwelijk.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon integriteit en vertrouwenspersoon ongewenst gedrag van het AI is Saskia Overdevest, zij is werkzaam voor het Nederlands Compliance Instituut (NCI) en is bereikbaar via e-mail s.overdevest@compliance-instituut.nl of telefonisch via 06-82284530.