Vertrouwenspersoon

Het bestuur van het Actuarieel Instituut (AI) heeft een externe vertrouwenspersoon aangesteld waar studenten, docenten, commissieleden en klanten van het AI vertrouwelijk terecht kunnen met vragen en/of klachten over integriteit en ongewenst gedrag.

Vertrouwenspersoon

Wanneer tijdens een opleiding of PE-bijeenkomst van het AI een onprettig gevoel (ongewenst gedrag) is overgehouden na of door contact met een medestudent, docent, commissielid, medewerker of een bestuurslid van het AI, kan contact opgenomen worden met de externe vertrouwenspersoon. Dit kan ook als de persoon in kwestie niet goed weet hoe te handelen bij een vermoeden van een onregelmatigheid, integriteitsincident of misstand tijdens een college, bijeenkomst of vergadering bij het AI.

De vertrouwenspersoon luistert en bespreekt met u welke mogelijkheden er zijn. Per mogelijkheid wordt besproken wat de voor- en nadelen zijn. U bent te allen tijde degene die bepaalt wat er uiteindelijk gebeurt, u heeft met andere woorden de regie. Niets van een gesprek wordt gedeeld met anderen, ook niet als daarom gevraagd wordt. Alle gesprekken zijn en blijven vertrouwelijk.

Alle gesprekken vinden in eerste instantie telefonisch of via Teams plaats. Niets van een gesprek wordt gedeeld met anderen, ook niet als daarom gevraagd wordt. Als het nodig is, dan kan een fysieke afspraak gemaakt worden op het kantoor van de vertrouwenspersoon in Rotterdam of in een coachhuis bij u in de buurt.

Beleid omgangsvormen

Binnen het AI vinden we een open en veilige werkomgeving belangrijk. Onze gedragsregels geven kaders om te doen wat juist is. Naast integriteit, respect en begrip streven we naar collegialiteit en open communicatie. In het document Beleid omgangsvormen is nader uitgewerkt wat hier onder wordt verstaan.

Klachtenprocedure

Daarnaast kent het AI een klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure hoort bij het Beleid omgangvormen. Wanneer het niet lukt om ongewenst gedrag op informele wijze te beëindigen, dan is er de formele wijze. De formele werkwijze is beschreven in de Klachtenprocedure omgangsvormen.

Klokkenluidersregeling

Tenslotte kent het AI een klokkenluidersregeling. In deze meldingsregeling wordt uitgelegd hoe op een veilige manier vermoedens van onregelmatigheden, intern en extern, gemeld kunnen worden. Dit is belangrijk omdat deze meldregeling het AI helpt onregelmatigheden te kunnen verhelpen.

Meer informatie

Voor meer informatie over (ongewenste) omgangsvormen, kunt u contact opnemen met de directeur van het AI. Als het gaat over integriteitszaken, kunt u contact opnemen met de directeur van het AI of de vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon integriteit en vertrouwenspersoon ongewenst gedrag van het AI is Saskia Overdevest, zij is werkzaam voor het Nederlands Compliance Instituut (NCI) en is bereikbaar via e-mail s.overdevest@compliance-instituut.nl of telefonisch via 06-82284530.