Eindtermen opleidingen Actuaris AG en Actuarieel Analist AG

Op deze pagina is informatie te vinden over de eindtermen ten behoeve van de opleiding tot Actuaris AG en Actuarieel Analist AG.

Eindtermen opleidingen Actuaris AG en Actuarieel Analist AG

Eindtermen opleiding Actuaris AG

In dit document zijn de eindtermen vastgelegd ten behoeve van de opleiding tot Actuaris AG. Deze eindtermen geven de eindkwalificaties voor studenten weer en geven een overzicht van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingsaspecten waarover een student minimaal dient te beschikken na afronding van de opleiding.

De toelatingseisen voor het verkrijgen van de titel AAG zijn vastgesteld door het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) en vallen buiten het bereik van dit document. Voor toelating tot het AG als lid AAG, is het in ieder geval vereist dat studenten een door het AG geaccrediteerde opleiding succesvol hebben doorlopen. Dit document is bedoeld voor alle instellingen die een opleiding tot actuaris aanbieden.

De eindtermen voor actuarissen moeten worden afgedekt in het opleidingsprogramma van de onderwijsaanbieders. Dit dient door de onderwijsinstelling aangetoond te worden in een door het AG uit te voeren accreditatieproces. 

Download

Eindtermen opleiding Actuarieel Analist AG

De eindtermen van de opleiding tot Actuarieel Analist AG geven de te bereiken eindkwalificaties voor studenten weer en geven een overzicht van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingsaspecten waarover een student minimaal dient te beschikken aan het einde van de opleiding.

De toelatingseisen voor het verkrijgen van de titel Actuarieel Analist AG zijn vastgesteld door het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) en vallen buiten het bereik van dit document. Voor toelating tot het AG als lid, is het in ieder geval vereist dat studenten een door het AG geaccrediteerde opleiding succesvol hebben doorlopen. Dit document is bedoeld voor alle instellingen die een opleiding tot actuaris aanbieden.

De eindtermen voor Actuarieel Analist AG dienen afgedekt te zijn in het opleidingsprogramma van de onderwijsaanbieders. Dit dient door de onderwijsinstelling aangetoond te worden in een door het AG uit te voeren accreditatieproces.

Download