Studeren met een functiebeperking

Sinds 2003 is de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGB h/cz) van kracht. De wet houdt in dat er geen discriminatie mag plaatsvinden op grond van handicap of chronische ziekte.

Studeren met een functiebeperking

Op basis van deze wet kan een student met een functiebeperking een opleidingsinstituut vragen aanpassingen te treffen die het hem of haar makkelijker maken de studie te volgen. Iedere (aankomende) student bij het Actuarieel Instituut (AI) met een functiebeperking kan de juiste informatie, begeleiding en voorzieningen krijgen, zodat hij of zij met zo min mogelijk obstakels een studie kan volgen.

Er zijn twee voorwaarden waar een aanpassing/voorziening aan moet voldoen:

  1. de aanpassing/voorziening moet geschikt zijn;
  2. de aanpassing/voorziening moet noodzakelijk zijn.

Geschikt wil zeggen: de aanpassing neemt een belemmering weg en bevordert de zelfstandigheid. Noodzakelijk houdt in: hetzelfde doel kan niet op een andere manier worden bereikt. De aanpassing mag hierbij voor de instelling geen onevenredige belasting zijn.

Hoewel het AI alles in het werk moet stellen om studenten in staat te stellen de beoogde eindkwalificaties te verwerven, is het niet de bedoeling dat er concessies gedaan worden aan de reikwijdte en het niveau van de beoogde eindkwalificaties van een opleiding. Kortom: alle afgestudeerden (met en zonder functiebeperking) beheersen dezelfde beoogde eindkwalificaties.

Voorzieningen bij het Actuarieel Instituut

Om studenten met een functiebeperking het studeren gemakkelijker te maken, kunnen voor deze studenten bijzondere regelingen en/of op hen toegespitste voorzieningen getroffen worden. Belangrijk is dat de student het initiatief neemt door zijn/haar functiebeperking te melden bij inschrijving voor een opleiding.

Vanwege de kleinschaligheid van de opleidingen bij het AI, zijn er behalve enkele ingrijpende aanpassingen aan het gebouw, de opleidingslocatie, geen standaard oplossingen voor mogelijke problemen waar studenten met een functiebeperking mee geconfronteerd kunnen worden. Echter, diezelfde kleinschaligheid biedt de mogelijkheid tot maatwerk.

Indien een student met een functiebeperking zich inschrijft bij het AI kan hij of zij melden welke functiebeperking(en) het betreft. De coördinator van de opleiding waarvoor de student zich inschrijft, zal in dat geval een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek, waarin de speciale behoefte van de student en de mogelijkheden van het AI besproken worden. De student dient bij dat gesprek te beschikken over adequate bewijsstukken (bijvoorbeeld een verklaring van dyslexie of een doktersverklaring).

Voor studenten met een lichamelijke beperking is de opleidingslocatie van het AI toegankelijk: op de begane grond, die drempelvrij is, bevindt zich een aangepast toilet en in het gebouw is een lift waardoor ook de eerste etage bereikt kan worden.