Zoek in ons PE-aanbod

Recent toegevoegde opleidingen

 • Het doel van deze leergang is een goed beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot actuele ESG-regelgeving in relatie tot de eigen functie. Het gaat daarbij zowel om het realiseren van kansen als ook om het verstandig omgaan met risico’s.
 • Op 1 juli 2023 wordt de Wet toekomst pensioenen (Wtp) ingevoerd. Bij veel werkgevers, bedrijfstakken en pensioenfondsen zijn al omvangrijke projecten gestart om de pensioenregeling te zijner tijd aan te passen aan de nieuwe wetgeving.
 • Themadag Risicomanagement van A tot Z
  Themadag • Nieuwegein
  Tijdens deze themadag krijgt u een beeld van verschillende actuele thema’s binnen risicomanagement bij verzekeraars, pensioenfondsen en banken.
 • De leergang is gericht op een overzicht in de breedte van de kwantitatieve elementen in Solvency II die voor verzekeraars van belang zijn. U raakt vertrouwd met de financiële basistechnieken voor Solvency II bij een verzekeraar.
 • Tijdens zes webinars, waarbij voor de interactieve opdrachten gebruik gemaakt wordt van RStudio Cloud, wordt onder leiding van prof. dr. Katrien Antonio in workshopvorm de kennis en vaardigheid in R, de basisprincipes van statistical en machine learning, tree-based machine learning en...
 • Tijdens twee webinars, waarbij voor de interactieve opdrachten gebruik gemaakt wordt van RStudio Cloud, wordt onder leiding van prof. dr. Katrien Antonio in workshopvorm de kennis en vaardigheid in R, de basisprincipes van statistical en machine learning, tree-based machine learning en...
 • Leergang ESG: ESG en governance
  Workshop • Utrecht
  Het doel van deze leergang is een goed beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot actuele ESG-regelgeving in relatie tot de eigen functie. Het gaat daarbij zowel om het realiseren van kansen als ook om het verstandig omgaan met risico’s.
 • Startpunt voor deze leergang van 4 dagdelen zijn de actuariële berekeningen van premie en voorziening. Met een inzichtelijk voorbeeld worden de berekeningen toegelicht. Niet zozeer de techniek, maar de gedachtegang achter de actuariële berekeningen staan centraal. Dat geeft de ruimte om de link te leggen met verschillende rapportages (IFRS, Solvency II) en bedrijfsprocessen (risk management, prijsstelling) die ook tot uw domein behoren.
Pagina 1 van 2