Analyse van extremen voor actuarissen

Deze twee webinars staan in het teken van hoe een goede inschatting gemaakt kan worden van de gevolgen van mogelijke extreme gebeurtenissen met behulp van nieuwe technieken.

Analyse van extremen voor actuarissen

Doelgroep

Actuarieel professionals

Programma

Actuarieel professionals worden geconfronteerd met extreme gebeurtenissen wanneer zij de financiële impact moeten inschatten van minder waarschijnlijke, maar niet onmogelijke scenario’s. Zowel het bedrijfsmanagement als de regelgever vragen om een gefundeerde en gedetailleerde verslaglegging van risico’s, waaraan financiële instelling blootstaan, in de vorm van risicomaten en een advies voor de aan te leggen kapitaalbuffer.

Echter de gebruikelijke statistische methoden zijn niet erg geschikt om vragen over extreme gebeurtenissen aan te pakken: grote waarnemingen worden als uitzonderlijk beschouwd en de aandacht richt zich voornamelijk op het gros van de data. Zulke technieken werken niet optimaal wanneer de focus precies ligt op ongebruikelijke, grote waarnemingen, alle ad hoc modificaties ten spijt.

Het webinar bestaat uit twee dagdelen van drie uur.

Webinar 1

(19 januari 2024, 13:30-16:30 uur)

Het eerste webinar start met een inleiding, waarin voorbeelden worden besproken. Vervolgens wordt de relevante kansrekeningbehandeld en gebruikt voor het afleiden van procedures in de extremenstatistiek. Tijdens dit webinar staat het schatten van de extreme-waardenindex, die debelangrijke “staartdikte” van de data aangeeft, centraal.

Webinar 2

(2 februari 2024, 13.30-16.30 uur)

Het tweede webinar start met meer extremenstatistiek en de eerste“directe” toepassingen, zoals Value-at-Risk of return level en het schatten van kleineoverschrijdingskansen. Daarna volgen toepassingen als het prijzen van (her)verzekeringscontracten en de bepaling van Expected Shortfall en Economic Capital.Tot slot wordt ingaan op het asymptotisch gedrag van de schatter van de extreme-waardenindex en de belangrijke praktische vraag hoeveel grotewaarnemingen meegenomen moeten worden in de procedure.

Spreker

Prof. dr. John Einmahl is emeritus hoogleraar statistiek aan Tilburg University en Fellow van het Institute of Mathematical Statistics.

Event informatie

Data: 19-01-2024 en 02-02-2024
PE-punten: 6
Prijs: €645,-
Tijden: 13:30 - 16:30 uur
Plaats: Online
Spreker(s): John Einmahl
Ga naar Mijn-AI om in te schrijven