Certificeringswebinar: de rol van de certificerend actuaris bij de prudent person beoordeling

Tijdens dit webinar verzorgen Maarten Verberk en René van der Meer een inleiding over de mogelijke gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel voor de prudent person beoordeling door de certificerend actuaris.

Certificeringswebinar: de rol van de certificerend actuaris bij de prudent person beoordeling
Doelgroep

Certificerend actuarissen.

Programma

Aan de hand van artikel 135 PW, artikel 13 en 13a Besluit ftk pensioenfondsen en de Leidraad Toetscriteria prudent person regel beleggingsbeleid, wordt gediscussieerd of de controle op de prudent person regel wijzigt en zo ja, op welke manier.

Sprekers

drs. René van der Meer AAG is werkzaam bij Milliman Pensioenen B.V. als pensioenactuaris.

drs. Maarten Verberk is werkzaam bij Aon als ALM-consultant, Investment Research Team.

Event informatie

PE-punten: 2 voor certificeerders
Prijs: €199,-
Tijden: 15:00 - 17:00 uur
Locatie: Online
Plaats: Online
Spreker(s): René van der Meer en Maarten Verberk
Ga naar Mijn-AI om in te schrijven