PE Certificeringswebinar: De rol van de AFH in de Transitiefase WTP

Op 1 juli 2023 wordt de Wet toekomst pensioenen (Wtp) ingevoerd. Bij veel werkgevers, bedrijfstakken en pensioenfondsen zijn al omvangrijke projecten gestart om de pensioenregeling te zijner tijd aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

PE Certificeringswebinar: De rol van de AFH in de Transitiefase WTP
Doelgroep

Certificerend actuarissen.

Programma

Op 1 juli 2023 wordt de Wet toekomst pensioenen (Wtp) ingevoerd. Bij veel werkgevers, bedrijfstakken en pensioenfondsen zijn al omvangrijke projecten gestart om de pensioenregeling aan te passen aan deze nieuwe wetgeving. Daarnaast bereiden pensioenfondsen zich ook voor op de implementatie van het nieuwe stelsel en moeten zij een keuze maken voor toepassing van het transitie-ftk, waarbij ze op korte termijn een eerste overbruggingsplan moeten opstellen. Dit alles heeft gevolgen voor de werkzaamheden voor de actuariële functiehouder (AFH).

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) legt op dit moment de laatste hand aan aanvullende guidance* met het oog op de rol van de AFH in de transitiefase. De guidance bevat minimumregels, geeft richting aan de wijze waarop werkzaamheden worden uitgevoerd en is daarnaast bedoeld om (meer) te bevorderen dat actuarissen in hun rol als AFH zoveel mogelijk eenzelfde benadering toepassen en op vergelijkbare wijze tot een oordeel komen.

Alhoewel de aanvullende guidance van het AG met veel zorg is opgesteld, is dit bij uitstek een onderwerp om nu al met certificeerders/sleutelfunctiehouders actuarieel te bespreken. Hoe kijkt de AFH aan tegen de werkzaamheden in de transitiefase? Zijn er op onderdelen hiaten of gaat de guidance mening juist te ver? En hoe ziet de AFH de eigen rol?

* Voorafgaand aan dit webinar krijgen de deelnemers de aanvullende guidance toegestuurd.

Spreker

Drs. Kristel Kusters AAG


Ik ben nog geen klant en wil een account aanmaken: https://www.actuarieelinstituut.nl/inschrijven-bijeenkomst.htm

Event informatie

PE-punten: 2
Prijs: €199,-
Tijden: 09:00 - 11:00 uur
Locatie: Online
Plaats: Online
Spreker(s): Kristel Kusters
Ga naar Mijn-AI om in te schrijven