ESG Capita Selecta: Klimaataanpassingsmaatregelen

Tijdens dit webinar maak je op hoofdlijnen kennis met de gegeven normering en ga je samen met elkaar werken aan de adaptiemaatregelen voor een gebouw in een grote stad in Nederland.

ESG Capita Selecta: Klimaataanpassingsmaatregelen
Doelgroep

Actuarieel professionals.

Programma

Het wordt steeds duidelijker dat klimaatmitigatiemaatregelen met hoge waarschijnlijkheid niet voldoende zullen zijn om de besloten benchmarks te bereiken. Het doel van de Klimaatovereenkomst van Parijs, maximaal 1,5°C “Global Warming”, raakt steeds verder buiten ons bereik en daarom ligt de focus wezenlijk meer op adaptie.

De normeringorganisatie ISO heeft een norm uitgegeven, dat naast een raamwerk voor prioriteiten binnen de adaptiemaatregelen, ook een risicoanalyse en handvatten voor het beoordelen van de adaptiemaatregelen biedt.

Het programma van de totale leergang 'ESG Capita Selecta' bestaat uit 4 dagdelen. Elk webinar is los te volgen of als één geheel.

Inloggen voor het webinar

Het webinar begint om 14.00 uur. Wij verzoeken je op tijd in te loggen, dat kan al vanaf 13.45 uur. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro is een veilige, online omgeving gecreëerd. Kijk hiervoor meer informatie over Zoom Pro.

Spreker

Dr. Gerrit Jan van den Brink RA (Risk Sigma GmbH) is werkzaam als adviseur op het gebied van strategie, risicomanagement en compliance. Daarnaast is hij lector aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland.


Ik ben nog geen klant en wil een account aanmaken: https://www.actuarieelinstituut.nl/inschrijven-bijeenkomst.htm

Event informatie

PE-punten: 2 PE-punten Duurzaamheid
Prijs: €199,-
Tijden: 14:00 - 16:30 uur
Locatie: Online
Plaats: Online
Spreker(s): Gerrit Jan van den Brink