ESG Capita Selecta: Korte termijn NGFS-scenario's

Dit webinar werpt een gedetailleerde blik op deze scenario’s en besteedt aandacht aan hun gebruik in het kader van de ORSA.

ESG Capita Selecta: Korte termijn NGFS-scenario's
Doelgroep

Actuarieel professionals.

Programma

Recentelijk zijn er korte termijn scenario’s toegevoegd aan de bestaande lange termijn scenario’s. Een belangrijke reden hiervoor is dat deze korte termijn scenario’s de beperkingen bij het inschatten van de lange termijn scenario’s kunnen overbruggen. Bedoeld of onbedoeld, deze scenario’s zijn direct relevant voor ORSA, aangezien ze een tijdsbestek van drie tot vijf jaar bestrijken.

Tijdens dit webinar wordt ingegaan op de inhoud en beperkingen en worden verschillende scenario’s verbonden met de eisen die door EIOPA worden gesteld met betrekking tot het meenemen van klimaatrisico’s. Na afloop van dit webinar heb je een helder beeld van de mogelijkheden en toepassingen van deze set scenario’s.

  Het programma van de totale leergang 'ESG Capita Selecta' bestaat uit 4 dagdelen. Elk webinar is los te volgen of als één geheel.

  Inloggen voor het webinar

  Het webinar begint om 14.00 uur. Wij verzoeken je op tijd in te loggen, dat kan al vanaf 13.45 uur. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro is een veilige, online omgeving gecreëerd. Kijk hiervoor meer informatie over Zoom Pro.

  Spreker

  Dr. Gerrit Jan van den Brink RA (Risk Sigma GmbH) is werkzaam als adviseur op het gebied van strategie, risicomanagement en compliance. Daarnaast is hij lector aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland.


  Ik ben nog geen klant en wil een account aanmaken: https://www.actuarieelinstituut.nl/inschrijven-bijeenkomst

  Event informatie

  PE-punten: 2 PE-punten Duurzaamheid
  Prijs: €199,-
  Tijden: 14:00 - 16:30 uur
  Locatie: Online
  Plaats: Online
  Spreker(s): Gerrit Jan van den Brink