Leergang ESG: ESG en governance

Het doel van deze leergang is een goed beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot actuele ESG-regelgeving in relatie tot de eigen functie. Het gaat daarbij zowel om het realiseren van kansen als ook om het verstandig omgaan met risico’s.

Leergang ESG: ESG en governance

Omdat het kennisniveau met betrekking tot ESG individueel verschilt, is hier bij het ontwikkelen van de leergang rekening mee gehouden. De leergang bestaat uit vier (apart te volgen) modules.

Doelgroep

Actuariële professionals die in hun functie te maken hebben met ESG-regelgeving.

Vanuit verschillende wet- en regelgeving op Europees en nationaal niveau, worden verantwoordelijkheden van functies en organen binnen organisaties duidelijk benoemd. Dat betekent dat die ook in de governance van de organisatie duidelijk en zichtbaar beschreven moeten zijn. De ondernemingscultuur speelt daarbij een grote rol.

Ook deze laatste dag bestaat uit een eerste deel, waar de volgende onderwerpen besproken worden: wat bedoelen we ook al weer met “governance”?

  • Hoe bakenen we Governance, Risk en Compliance als begrippen af?
  • Welke eisen worden binnen de financiële sector gesteld?
  • Hoe kunnen die eisen praktisch worden omgezet?
  • Welke interne informatie is van belang voor wie?

Het tweede deel staat in het teken van een workshop: ESG en RACI structuur. Tijdens de workshop wordt in kaart gebracht wie er verantwoordelijk is voor elk onderdeel en wordt de basis gelegd voor een gap-analyse, die binnen uw eigen organisatie kan worden toegepast.

Spreker

Dr. Gerrit Jan van den Brink RA (Risk Sigma GmbH) is werkzaam als adviseur op het gebied van strategie, risicomanagement en compliance. Daarnaast is hij lector aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland.


Ik ben nog geen klant en wil een account aanmaken: https://www.actuarieelinstituut.nl/inschrijven-bijeenkomst.htm

Event informatie

Data: 26 oktober 2023
PE-punten: 6 Duurzaamheid
Prijs: €648,-
Tijden: 09:00 - 16:30 uur
Locatie: Johan de Witt huis
Plaats: Utrecht
Spreker(s): Gerrit Jan van den Brink
Ga naar Mijn-AI om in te schrijven

Ook op de agenda