Leergang ESG: ESG-Risico's analyseren, waarderen en meenemen in business planning en ORSA

ESG

Het doel van deze leergang is een goed beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot actuele ESG-regelgeving in relatie tot de eigen functie. Het gaat daarbij zowel om het realiseren van kansen als ook om het verstandig omgaan met risico’s.

Leergang ESG: ESG-Risico's analyseren, waarderen en meenemen in business planning en ORSA

Omdat het kennisniveau met betrekking tot ESG individueel verschilt, is hier bij het ontwikkelen van de leergang rekening mee gehouden. De leergang bestaat uit vier (apart te volgen) modules.

Doelgroep

Actuariële professionals die in hun functie te maken hebben met ESG-regelgeving.

ESG-Risico’s analyseren, waarderen en meenemen in business planning en ORSA

Tijdens het eerste dagdeel wordt aandacht besteed aan:

  • De behandeling van ESG-risico’s in de risico-taxonomie van een verzekeraar.
  • Identificatie van ESG-gerelateerde risico’s inclusief de indirecte risico’s die invloed hebben op de ondernemingen waarop de verzekeraar een exposure heeft.
  • Het waarderen van de risico’s met een lange tijdshorizon (periode van bijvoorbeeld 10 jaar).
  • Hoe trekken we de lijn uit de huidige data door naar de toekomst?
  • Wat kunnen we leren uit de stresstesten bij de banken (onder andere voor het kapitaalbeslag)?

Het tweede dagdeel staat in het teken van een workshop scenario “Overstromingsrisico”, waar gezamenlijk inputfactoren en mogelijke databronnen worden vastgelegd een model wordt ontworpen.

Spreker

Dr. Gerrit Jan van den Brink RA (Risk Sigma GmbH) is werkzaam als adviseur op het gebied van strategie, risicomanagement en compliance. Daarnaast is hij lector aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland.


Ik ben nog geen klant en wil een account aanmaken: https://www.actuarieelinstituut.nl/inschrijven-bijeenkomst.htm

Event informatie

PE-punten: 6 voor Duurzaamheid
Prijs: €648,-
Tijden: 09:00 - 16:30 uur
Locatie: Johan de Witt huis
Plaats: Utrecht
Spreker(s): Gerrit Jan van den Brink
Ga naar Mijn-AI om in te schrijven