Leergang ESG: Workshop klimaat en scenario-analyse

Het doel van deze leergang is een goed beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot actuele ESG-regelgeving in relatie tot de eigen functie. Het gaat daarbij zowel om het realiseren van kansen als ook om het verstandig omgaan met risico’s.

Leergang ESG: Workshop klimaat en scenario-analyse

Omdat het kennisniveau met betrekking tot ESG individueel verschilt, is hier bij het ontwikkelen van de leergang rekening mee gehouden. De leergang bestaat uit vier (apart te volgen) modules.

2. Workshop klimaat en scenario-analyse

De ontwikkeling van klimaatscenario’s zijn bepalend voor de verzekeringsbranche. Risicoprofielen veranderen en het is de vraag hoe deze zich ontwikkelen? Omdat de veranderingen direct relevant voor schade- en ziektekostenclaims zijn - maar ook voor underwriting, business development en productontwikkeling - hebben ze invloed op het risicomanagement van de verzekeraar en de actuariële werkzaamheden.

Het eerste dagdeel staat in het teken van de laatste inzichten uit de klimatologische wetenschap. Tijdens het tweede dagdeel wordt in een workshop de opgedane kennis gebruikt om een scenario te ontwerpen op basis van de system dynamics-aanpak. Deze aanpak maakt een modelontwerp op basis van feedback en ‘feed forward loops’ mogelijk.

Spreker

Dr. Gerrit Jan van den Brink RA (Risk Sigma GmbH) is werkzaam als adviseur op het gebied van strategie, risicomanagement en compliance. Daarnaast is hij lector aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland.


Ik ben nog geen klant en wil een account aanmaken: https://www.actuarieelinstituut.nl/inschrijven-bijeenkomst.htm

Event informatie

Data: 27 september 2023
PE-punten: 6 Duurzaamheid
Prijs: €648,-
Tijden: 09:00 - 16:30 uur
Locatie: Johan de Witt huis
Plaats: Utrecht
Spreker(s): Gerrit Jan van den Brink
Ga naar Mijn-AI om in te schrijven