Planeet B - Longtermism en onze duurzaamheidsopgave

Tijdens dit webinar van twee uur krijg je inzicht in wat longtermism inhoudt. Daarnaast wordt aan de hand van voorbeelden getoond wat longtermism betekent voor vraagstukken rond onder andere duurzaamheid en klimaat en ...

Planeet B - Longtermism en onze duurzaamheidsopgave

...wat de impact kan zijn voor de werkzaamheden van actuarieel professionals bij verzekeraars en pensioenfondsen.

Doelgroep

Actuarieel professionals

Doel

Tijdens dit webinar gaat Joris Krijger in op wat deze denkwijze betekent voor vraagstukken waar actuarieel professionals dagelijks mee bezig zijn. Door middel van de theorie gaat hij met jou in discussie over welke, en vooral wiens, belangen en waarden eigenlijk leidend moeten zijn bij de keuzes die we maken? En is longtermism dan een nobel streven of een excuus om in het hier en nu bepaalde klimaat- of duurzaamheidsbeslissingen te rechtvaardigen?

Programma

De kerngedachte van longtermism is dat we als individuen en samenlevingen niet alleen moeten kijken naar de onmiddellijke gevolgen van onze acties, maar ook naar de langetermijneffecten op het welzijn van mensen, het milieu, de economie en de maatschappij als geheel. Het streeft naar het creëren van duurzame systemen en het vermijden van keuzes die op korte termijn winst opleveren, maar op lange termijn schadelijk kunnen zijn.

Longtermism houdt rekening met een breed scala aan uitdagingen, waaronder klimaatverandering, technologische vooruitgang, sociale gelijkheid, gezondheid en andere belangrijke aspecten in de samenleving. Het roept op tot beleid en acties die gericht zijn op het waarborgen van welzijn en duurzaamheid voor toekomstige generaties.

Spreker

Joris Krijger MSc is PhD Ethics & AI (Philosophy and Law) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkt als Ethics & AI Officer bij de Volksbank. Daarnaast is hij gastdocent bij verschillende universiteiten.

Event informatie

PE-punten: 2 PE-punten voor Duurzaamheid
Prijs: €269,-
Tijden: 15:00 - 17:00 uur
Locatie: Online
Plaats: Online
Spreker(s): Joris Krijger
Ga naar Mijn-AI om in te schrijven

Ook op de agenda

Summerschool 2024
09:00 uur • Zeist
ESG Capita Selecta
Webinar • Online