Wereldbeelden: over toekomstscenario’s en menselijke valkuilen

Denk je graag na over hoe de toekomst er over vijf, tien of zelfs vijftig jaar uit zal zien? Dan is deze workshop iets voor jou.

Wereldbeelden: over toekomstscenario’s en menselijke valkuilen

Je leert over wereldbeelden en het ontwerpen van toekomstscenario’s die relevant zijn voor werk en organisatie. Daarnaast wordt een aantal toekomstscenario’s uitgediept en word je uitgedaagd na te denken over de implicaties voor de pensioen- en verzekeringssector.


Doelgroep

(Actuariële) professionals die binnen het levensverzekerings-,
ziektekosten- en schadeverzekeringsbedrijf verantwoordelijk zijn voor risicomanagement, asset & liability management, strategie, beleggingen, ORSA, Solvency II rapportages.

Programma
In de afgelopen jaren is de wereld opgeschrikt door een aantal ingrijpende crises. De onzekerheid over de economische toekomst lijkt nu groter dan ooit. Voorspellen wat er precies gaat gebeuren is vrijwel onmogelijk. Toch is het mogelijk om de toekomst te verkennen door gebruik te maken van heel uiteenlopende scenario’s. Maar hoe doe je dat? Hoe speelt je eigen wereldbeeld en dat van anderen mee in je denkproces? Welke valkuilen kun je tegenkomen? En aan welke voorwaarden zou een gedegen toekomstscenario moeten voldoen?

Tijdens deze workshop wordt een kader gegeven waarmee de toekomst kan worden verkend. Daarbij is er aandacht voor sociale, economische, ecologische, technologische en politieke trends die de wereld ingrijpend kunnen veranderen.
Je gaat zelf aan de slag door verder na te denken over deze trends en verhaallijnen te bedenken bij mogelijke toekomstscenario’s. Kortom: na het volgen van deze workshop lijkt de toekomst dichterbij dan ooit!

Docenten
Dr. Ronald Bosman is econoom en werkt als onafhankelijk consultant en trainer, gespecialiseerd in scenario-analyse en behavioural risk management. Hij is als docent verbonden aan de VU Business School. Kijk voor informatie op LinkedIn.

Inloggen voor het webinar
U ontvangt een dag voor het webinar uw unieke inlogcode voor het webinar-programma Zoom Pro, wij verzoeken u een kwartier voor aanvang in te loggen. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro is een veilige, online omgeving gecreëerd. Kijk hier wat u van ons ontvangt om Zoom Pro te gebruiken en het webinar te kunnen volgen.

Ik ben nog geen klant en wil een account aanmaken: https://www.actuarieelinstituut.nl/inschrijven-bijeenkomst.htm

Event informatie

PE-punten: 3, waarvan 1 voor Duurzaamheid
Prijs: €295,-
Tijden: 15:00 - 18:00 uur
Locatie: Online
Plaats: Online
Spreker(s): Ronald Bosman
Ga naar Mijn-AI om in te schrijven

Ook op de agenda

ESG Capita Selecta
Webinar • Online
AI Springschool 2024
Webinar • Online