Workshop: Slimmer risicomanagement: over de invloed van psychologie op oordeel- en besluitvorming

Als mens neem je per dag veel beslissingen. De meeste daarvan gebeuren op de automatische piloot, op basis van eeuwenoude vuistregels of je doet gewoon wat anderen doen...

Workshop: Slimmer risicomanagement: over de invloed van psychologie op oordeel- en besluitvorming

…Maar wat als je bij professionele keuzes zoals het beoordelen van risico’s of het nemen van cruciale beheersmaatregelen in je bedrijf of voor een klant een verkeerde keuze maakt?

 

Volgens gedragswetenschappers worden belangrijke beslissingen op dezelfde manier genomen als triviale beslissingen, waardoor ook het beoordelen van financiële risico’s gevoelig is voor fouten. Dit hangt samen met psychologische factoren als overmoed, anchoring, confirmation bias, verliesaversie en de afkeer van onzekerheid.

 

Tijdens deze workshop krijg je inzicht in dergelijke psychologische biases op basis van wetenschappelijke literatuur én leer je handige technieken om betere (risico)beoordelingen te maken in de praktijk. Deze inzichten kun je niet alleen toepassen op de professionals in je eigen organisatie, maar ook op de klanten waarvoor financiële instellingen in toenemende mate verantwoordelijkheid dragen in het kader van zorgplicht.


Doelgroep

(Actuariële) professionals die binnen het levensverzekerings-, ziektekosten- en schadeverzekeringsbedrijf verantwoordelijk zijn voor risicomanagement, asset & liability management, strategie, beleggingen, ORSA, Solvency II rapportages.

 

Programma

Tijdens de workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Cognitieve en affectieve processen in ons brein;
  • overmoed, referentiepunten en verliesaversie;
  • groepsdenken, autoriteit en tunnelvisie;
  • implicaties voor meten, interpreteren en beheersen van risico’s;
  • keuzearchitectuur, cognitieve training en andere slimme debias oplossingen.

Inloggen voor het webinar

Wij verzoeken u op tijd in te loggen, dat kan al een kwartier voor de start van elke workshop. U ontvangt enkele dagen voor het webinar uw unieke inlogcode voor het webinar-programma Zoom Pro. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro is een veilige, online omgeving gecreëerd. Kijk hier wat u van ons ontvangt om Zoom Pro te gebruiken en het webinar te kunnen volgen. 

 

Docent

Dr. Ronald Bosman is econoom en werkt als onafhankelijk consultant en trainer, gespecialiseerd in scenario-analyse en behavioural risk management. Hij is als docent verbonden aan de VU Business School. Kijk voor informatie op LinkedIn.Ik ben nog geen klant en wil een account aanmaken: https://www.actuarieelinstituut.nl/inschrijven-bijeenkomst.htm.

Event informatie

PE-punten: 3
Prijs: €295,-
Tijden: 15:00 - 18:00 uur
Locatie: Online
Plaats: Online
Spreker(s): Dr. Ronald Bosman
Ga naar Mijn-AI om in te schrijven