Workshops Hands-on Machine Learning met R Blok 1

Tijdens twee webinars, waarbij voor de interactieve opdrachten gebruik gemaakt wordt van RStudio Cloud, wordt onder leiding van prof. dr. Katrien Antonio in workshopvorm de kennis en vaardigheid in R, de basisprincipes van statistical en machine learning, tree-based machine learning en...

Workshops Hands-on Machine Learning met R Blok 1

...het gebruik van neurale netwerken bij het modelleren van risico’s, vergroot.

Voor de workshops geldt dat basiskennis en beheersing van het softwarepakket R vereist is.

Doelgroep

Actuarieel professionals die zich willen verdiepen in machine learning technieken binnen het actuariaat.

Blok 1

Machine learning fundamenten (24-10-2023 van 09.30–12.30 uur)

  • Knowing me, knowing you: statistical en machine learning
  • Model accuraatheid en loss functies
  • Overfitting en bias-variance trade off
  • Data splitting, resampling methoden met {caret} en {rsample}
  • Parameter tuning met {caret}, {rsample} en {purrr}
  • Target en feature engineering: data pre-processing steps

Regressie modellen (31-10-2023 van 09.30–12.30 uur)

  • Regressiemodellen in R en tidy model output met {broom}
  • Generalized Linear Models
  • Generalized Additive Models met {mgcv}
  • Regularized (G)LMs met {glmnet}

Voorbereiding voor deelnemers

Voor aanvang van de workshop(s) maakt u een account aan op RStudio Cloud of test u uw eigen lokale installatie van R met de docent. In deze omgeving staan lesmateriaal en opdrachten voor u klaar.

Individuele begeleiding

Tijdens de workshops werkt u aan opdrachten in R. Via break-out rooms is individuele ondersteuning mogelijk. Via RStudio Cloud kunt u eenvoudig werken binnen een leeromgeving die is opgezet door de docent en alle nodige data en pakketten al vooraf voor u heeft klaargezet.

Inloggen voor de workshop(s)

U ontvangt een dag voor het webinar uw unieke inlogcode voor het webinar-programma Zoom Pro, wij verzoeken u een kwartier voor aanvang in te loggen. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro is eenveilige, online omgevinggecreëerd.Kijk hierwat u van ons ontvangt om Zoom Pro te gebruiken en het webinar te kunnen volgen.

Sprekers

Prof. dr. Katrien Antonio is hoogleraar actuariaat aan de KU Leuven en associate professor aan de Universiteit van Amsterdam.

Dr. Ir. Roel Henckaerts is data scientist bij Prophecy Labs, een AI/ML startup.


Ik ben nog geen klant en wil een account aanmaken: https://www.actuarieelinstituut.nl/inschrijven-bijeenkomst.htm

Event informatie

Data: 24 en 31 oktober 2023
PE-punten: 6 Data
Prijs: €798,-
Tijden: 09:30 - 12:30 uur
Locatie: Online
Plaats: Online
Spreker(s): Katrien Antonio en Roel Henckaerts
Ga naar Mijn-AI om in te schrijven

Ook op de agenda