Zoek in ons PE-aanbod

  • Deze leergang van vier dagdelen geeft je praktische inzichten en actuariële basiskennis van bijvoorbeeld actuariële berekeningen van premie en voorziening.
  • Deze leergang is gericht op de kwantitatieve elementen in Solvency II die voor verzekeraars van belang zijn en er wordt de link gelegd tussen de formele regelgeving en de berekeningen. Met het volgen van deze leergang raak je vertrouwd met de basistechnieken voor Solvency II bij een verzekeraar.
Pagina 1 van 1