Permanente Educatie

Meer PE-aanbod
  • Het doel van deze leergang is een goed beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot actuele ESG-regelgeving in relatie tot de eigen functie. Het gaat daarbij zowel om het realiseren van kansen als ook om het verstandig omgaan met risico’s.
  • Op 1 juli 2023 wordt de Wet toekomst pensioenen (Wtp) ingevoerd. Bij veel werkgevers, bedrijfstakken en pensioenfondsen zijn al omvangrijke projecten gestart om de pensioenregeling te zijner tijd aan te passen aan de nieuwe wetgeving.
  • Themadag Risicomanagement van A tot Z
    Themadag • Nieuwegein
    Tijdens deze themadag krijgt u een beeld van verschillende actuele thema’s binnen risicomanagement bij verzekeraars, pensioenfondsen en banken.
  • De leergang is gericht op een overzicht in de breedte van de kwantitatieve elementen in Solvency II die voor verzekeraars van belang zijn. U raakt vertrouwd met de financiële basistechnieken voor Solvency II bij een verzekeraar.

Incompanyaanbod

Maatwerk, specifiek ontwikkeld op basis van de wensen en eisen van jouw organisatie en afgestemd op jouw doelgroep. Je kan vrijwel al onze (beroeps)opleidingen, trainingen en leergangen incompany volgen.

Leergangen

Wij bieden diverse leergangen aan voor financiële professionals, die zowel binnen als buiten het actuariële werkveld werkzaam zijn. Onze leergangen zijn compacte opleidingen, (in)gericht voor een specifieke doelgroep.