ESG Capita Selecta: Dubbele materialiteit

Tijdens dit webinar vergroot je jouw kennis en begrip van de dubbele materialiteitsanalyse en pas je deze toe door middel van een praktijkcase.

ESG Capita Selecta: Dubbele materialiteit
Doelgroep

Actuarieel professionals

Programma

In het kader van ESG (environmental, social, and governance) is sprake van materialiteit in twee richtingen:

  • outside in: dit perspectief richt zich op de risico’s en kansen die van buiten de organisatie komen door ESG-gerelateerde onderwerpen. Voorbeelden van dergelijke risico’s zijn bijvoorbeeld alle ESG-gerelateerde fysieke risico's.
  • inside out: dit perspectief onderzoekt de impact van de handelingen van de organisatie op haar omgeving, inclusief alle stakeholders.

Het programma van de totale leergang 'ESG Capita Selecta' bestaat uit vijf dagdelen. Elk webinar is los te volgen of als één geheel.

Inloggen voor het webinar

Het webinar begint om 14.00 uur. Wij verzoeken je op tijd in te loggen, dat kan al vanaf 13.45 uur. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro is een veilige, online omgeving gecreëerd. Kijk hiervoor meer informatie over Zoom Pro.

Spreker

Dr. Gerrit Jan van den Brink RA (Risk Sigma GmbH) is werkzaam als adviseur op het gebied van strategie, risicomanagement en compliance. Daarnaast is hij lector aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland.


Ik ben nog geen klant en wil een account aanmaken: https://www.actuarieelinstituut.nl/inschrijven-bijeenkomst.htm

Event informatie

PE-punten: 2 PE-punten Duurzaamheid
Prijs: €199,-
Tijden: 14:00 - 16:30 uur
Locatie: Online
Plaats: Online
Spreker(s): Gerrit Jan van den brink
Ga naar Mijn-AI om in te schrijven