ESG Capita Selecta

Deze reeks van vijf webinars, nieuw is het webinar over Biodiversiteit, gaat op een praktische manier in op een aantal concrete vragen met betrekking tot de implementatie van de ESG-regulering:

ESG Capita Selecta

- Het bepalen van de dubbele materialiteit;

- Het bepalen van de “eligible” en “aligned” EU-taxonomy componenten van een onderneming en de afbeelding in rapportages;

- Het gebruik maken van de korte termijn NGFS-scenario’s in de ORSA;

- Het beoordelen van de klimaataanpassingsactiviteiten in een organisatie.

Doelgroep

Actuarieel professionals.

Programma

Het programma bestaat uit vijf modules van elk één dagdeel (de webinars zijn ook los te volgen):

1. Dubbele materialiteit

In het kader van ESG (environmental, social, and governance) is sprake van materialiteit in twee richtingen:

 • outside in: dit perspectief richt zich op de risico’s en kansen die van buiten de organisatie komen door ESG-gerelateerde onderwerpen. Voorbeelden van dergelijke risico’s zijn bijvoorbeeld alle ESG-gerelateerde fysieke risico's.
 • inside out: dit perspectief onderzoekt de impact van de handelingen van de organisatie op haar omgeving, inclusief alle stakeholders.

Tijdens dit webinar vergroot je jouw kennis en begrip van de dubbele materialiteitsanalyse en pas je deze toe door middel van een praktijkcase.

2. EU-taxonomy

Het doel van ESG wet- en regelgeving is vooral om investeringen en liquiditeit te sturen in de richting van activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan vastgestelde “environmental” en “social” doelen. Hiermee wordt bepaald in hoeverre de investeringen van een verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds daadwerkelijk milieuvriendelijk zijn.

Tijdens dit webinar gaan we aan de slag met de EU-taxonomy en analyseren we gezamenlijk de activiteiten van een onderneming die in de case wordt beschreven en leer je onder andere het onderscheid te maken tussen “taxonomy eligible” en “taxonomy aligned”. Tot slot wordt er aandacht besteed aan de gevolgen voor een onderneming als de gestelde criteria en ratio’s niet worden verbeterd.

3. Biodiversiteit

Biodiversiteit is één van de zes doelstellingen van de EU-Taxonomie voor de E van ESG. Dit onderwerp is veelzijdig en vertoont een duidelijks samenhang met klimaat. Het Network for Greening the Financial System (NGFS) heeft dan ook een aanbeveling aan de toezichthouders gedaan over hoe met de risico’s, voortvloeiend uit een afnemende biodiversiteit, om te gaan.

Dit webinar stelt je in staat om de omvang van het biodiversiteitsthema te verkennen, de verwachtingen van de toezichthouders nader te concretiseren en het thema op een effectieve manier in het risicomanagementsysteem van een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds in te bouwen. Er wordt specifiek aandacht besteed aan transmissiekanalen, die het risico veelal op een indirecte manier effect laten hebben op de winst- en verliesrekening en kapitaalpositie van een verzekeraar/pensioenfonds.

4. Korte termijn NGFS-scenario’s

Recent zijn er korte termijn scenario’s toegevoegd aan de bestaande lange termijn scenario’s. Een belangrijke reden hiervoor is dat deze korte termijn scenario’s de beperkingen bij het inschatten van de lange termijn scenario’s kunnen overbruggen. Of dit nu bedoeld of onbedoeld is, deze scenario’s zijn direct relevant geworden voor de ORSA, aangezien ze een tijdsbestek van drie tot vijf jaar bestrijken.

Dit webinar werpt een gedetailleerde blik op deze scenario’s en besteedt aandacht aan hun gebruik in het kader van de ORSA. We onderzoeken de inhoud en beperkingen en verbinden de scenario’s met de eisen die door EIOPA worden gesteld met betrekking tot het meenemen van klimaatrisico’s. Na afloop van de workshop heb je een helder beeld van de mogelijkheden en toepassingen die deze scenario’s bieden.

5. Klimaataanpassingsmaatregelen beoordelen met behulp van de ISO 14091 norm

Het wordt steeds duidelijker dat klimaatmitigatiemaatregelen waarschijnlijk niet voldoende zullen zijn, om de besloten benchmarks te bereiken. Het doel van de Klimaatovereenkomst van Parijs, maximaal 1,5°C “Global Warming”, komt steeds verder buiten ons bereik en daarom ligt de focus wezenlijk meer op adaptie.

De normeringorganisatie ISO heeft een norm uitgegeven dat een raamwerk biedt voor het vastleggen van prioriteiten voor adaptiemaatregelen. Naast de risicoanalyse biedt deze norm ook handvatten voor het beoordelen van de adaptiemaatregelen.

Tijdens dit webinar maak je op hoofdlijnen kennis met de gegeven normering en ga je samen met andere deelnemers werken aan de adaptiemaatregelen voor een gebouw in een grote stad in Nederland.

Inloggen voor het webinar

Het webinar begint om 14.00 uur. Wij verzoeken je op tijd in te loggen, dat kan al vanaf 13.45 uur. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro is een veilige, online omgevinggecreëerd. Kijk hiervoor meer informatie over Zoom Pro.

Spreker

Dr. Gerrit Jan van den Brink RA (Risk Sigma GmbH) is werkzaam als adviseur op het gebied van strategie, risicomanagement en compliance. Daarnaast is hij lector aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland.


Ik ben nog geen klant en wil een account aanmaken:https://www.actuarieelinstituut.nl/inschrijven-bijeenkomst

  Event informatie

  Data: 25 oktober, 8, 15, 22 en 29 november
  PE-punten: 10 PE-punten duurzaamheid
  Prijs: €990,-
  Tijden: 14:00 - 16:30 uur
  Locatie: Online
  Plaats: Online
  Spreker(s): Gerrit Jan van den brink
  Ga naar Mijn-AI om in te schrijven

  Ook op de agenda

  Summerschool 2024
  09:00 uur • Zeist
  ESG Capita Selecta: EU-taxonomy
  Webinar • Online