ESG Capita Selecta: EU-taxonomy

Tijdens dit webinar gaan we aan de slag met de EU-taxonomy en analyseren we gezamenlijk de activiteiten van een onderneming die in de case wordt beschreven.

ESG Capita Selecta: EU-taxonomy
Doelgroep

Actuarieel professionals

Programma

Het doel van ESG wet- en regelgeving is vooral om investeringen en liquiditeit te sturen in de richting van activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan vastgestelde “environmental” en “social” doelen. Hiermee wordt bepaald in hoeverre de investeringen van een verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds daadwerkelijk milieuvriendelijk zijn.

Je leert onder andere het onderscheid te maken tussen “taxonomy eligible” en “taxonomy aligned”. Tot slot wordt er aandacht besteed aan de gevolgen voor een onderneming als de gestelde criteria en ratio’s niet worden verbeterd.

Het programma van de totale leergang 'ESG Capita Selecta' bestaat uit vijf dagdelen. Elk webinar is los te volgen of als één geheel.

Inloggen voor het webinar

Het webinar begint om 14.00 uur. Wij verzoeken je op tijd in te loggen, dat kan al vanaf 13.45 uur. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro is een veilige, online omgeving gecreëerd. Kijk hiervoor meer informatie over Zoom Pro.

Spreker

Dr. Gerrit Jan van den Brink RA (Risk Sigma GmbH) is werkzaam als adviseur op het gebied van strategie, risicomanagement en compliance. Daarnaast is hij lector aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland.


Ik ben nog geen klant en wil een account aanmaken: https://www.actuarieelinstituut.nl/inschrijven-bijeenkomst

Event informatie

PE-punten: 2 PE-punten Duurzaamheid
Prijs: €199,-
Tijden: 14:00 - 16:30 uur
Locatie: Online
Plaats: Online
Spreker(s): Gerrit Jan van den brink
Ga naar Mijn-AI om in te schrijven