Geopolitiek: veerkracht binnen een nieuwe realiteit?

Dit webinar, in de webinarreeks 'Rente, inflatie en geopolitiek capita selecta', gaat op een praktische manier in op de vraag: Geopolitiek: hoe gevoelig is de economie voor geopolitieke veranderingen? Zijn overheden, bedrijven en consumenten voldoende veerkrachtig om met deze veranderingen om te gaan?

Geopolitiek: veerkracht binnen een nieuwe realiteit?

Dit webinar is onderdeel van 3 webinars.

Doelgroep

Actuarieel professionals, risicomanagers, strategen en capital managers.

Programma

Geopolitiek is sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne meer in de belangstelling gekomen. De situatie in Israël en Gaza is directe aanleiding voor een onzekere doorvaart in het Suezkanaal, wat leidt tot vertraging in mondiale supply chains, hogere transportkosten en een aderlating is voor de Egyptische staatskas.

Klimaatgerelateerde risico’s veroorzaken ook nog eens beperkingen in het Panamakanaal, wat zorgt voor extra druk op de mondiale scheepsvaart. Ten slotte blijft de situatie rondom Taiwan een potentiële politieke tijdbom en zorgt voor spanningen tussen met name de VS en China.

  • Geopolitiek: drift rondom de economische trend of een nieuwe trend?

    • Machtsveranderingen in de wereld
    • Economische transmissie
    • Een nieuwe risk map
  • Hoe kunnen geopolitieke risico’s worden beheerst?
  • En wat zijn de consequenties daarvan?
  • Wisselwerking tussen inflatie, rentebeleid en geopolitiek.
Inloggen voor het webinar

Het webinar begint om 14.00 uur. Wij verzoeken je op tijd in te loggen, dat kan al vanaf 13.45 uur. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro is een veilige, online omgevinggecreëerd. Kijk hiervoor meer informatie over Zoom Pro.

Sprekers

Dr. Ronald Bosman promoveerde op de vraag hoe emotionele factoren van invloed zijn op financiële beslissingen en werkt als onafhankelijk consultant en docent op het gebied van (behavioural) risk management.

Dr. Gerrit Jan van den Brink RA (Risk Sigma GmbH) is werkzaam als adviseur op het gebied van strategie, risicomanagement en compliance. Daarnaast is hij lector aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland.


Ik ben nog geen klant en wil een account aanmaken: https://www.actuarieelinstituut.nl/inschrijven-bijeenkomst.htm

Event informatie

PE-punten: 2
Prijs: €199,-
Tijden: 14:00 - 16:30 uur
Locatie: Online
Plaats: Online
Spreker(s): Gerrit Jan van den Brink en Ronald Bosman
Ga naar Mijn-AI om in te schrijven