Rente, inflatie en geopolitiek capita selecta

Tijdens deze drie webinars maken we de balans op en brengen we verschillende invalshoeken samen door integraal te kijken naar een aantal rentescenario’s. Daarnaast wordt bekeken hoe deze scenario’s in de context ORSA’s en ERB’s kunnen worden gebruikt.

Rente, inflatie en geopolitiek capita selecta
Doelgroep

Actuarieel professionals, risicomanagers, strategen en capital managers.

Doel

Het is van belang om meer inzicht te hebben in de verschillende factoren die op korte, middellange en lange termijn bepalend zijn voor de renteontwikkelingen. In de afgelopen jaren bleek geopolitiek een krachtige accelerator voor veranderingen in de inflatie.

Programma

Het programma bestaat uit drie webinars: (ieder los te volgen)

Inflatie: sein brandmeester? 08 april

Inflatie is nog niet voorbij. Tijdens deze workshop worden de volgende vragen beantwoord:

 • Waar staan we op dit moment wereldwijd, in de EU en Nederland?
 • Welke factoren kunnen voor een hogere en welke voor een lagere prijsdruk zorgen?
 • Wat zijn de grootste onzekerheden?
 • Wat zijn de implicaties voor het risicomanagement?

Rentebeleid: overwegingen bij monetaire politiek 15 april

De volatiliteit in de rente als gevolg van het rentebeleid was in het afgelopen jaar erg hoog. Wat staat ons mogelijk nog te wachten? Hoe gaat het verder?

Tijdens dit webinar staan de volgende vragen centraal:

 • Welke factoren bepalen het renteniveau op korte, middellange en lange termijn?
 • Wat zijn de trends als het gaat om deze factoren en welke potentiële gebeurtenissen kunnen roet in het eten gooien?
 • Hoe wordt het monetaire beleid in de grootste mondiale economieën vorm gegeven. Wat betekent dit voor de rente in Europa?
 • Wat kunnen we leren van Japan, het land dat al lange tijd in een ultra lage rente omgeving zit.
 • Wat zijn de gevolgen van meer rentevolatiliteit voor de verzekerings- en pensioenwereld?
 • Met welke nieuwe (gedrags)risicofactoren dienen we rekening te houden?

Geopolitiek: veerkracht binnen een nieuwe realiteit? 22 april

Geopolitiek is sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne meer in de belangstelling gekomen. De situatie in Israël en Gaza is directe aanleiding voor een onzekere doorvaart in het Suezkanaal, wat leidt tot vertraging in mondiale supply chains, hogere transportkosten en een aderlating is voor de Egyptische staatskas.

Klimaatgerelateerde risico’s veroorzaken ook nog eens beperkingen in het Panamakanaal, wat zorgt voor extra druk op de mondiale scheepsvaart. Ten slotte blijft de situatie rondom Taiwan een potentiële politieke tijdbom en zorgt voor spanningen tussen met name de VS en China.

 • Geopolitiek: drift rondom de economische trend of een nieuwe trend?

  • Machtsveranderingen in de wereld
  • Economische transmissie
  • Een nieuwe risk map
 • Hoe kunnen geopolitieke risico’s worden beheerst?
 • En wat zijn de consequenties daarvan?
 • Wisselwerking tussen inflatie, rentebeleid en geopolitiek.
Inloggen voor het webinar

Het webinar begint om 14.00 uur. Wij verzoeken je op tijd in te loggen, dat kan al vanaf 13.45 uur. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro is een veilige, online omgevinggecreëerd. Kijk hiervoor meer informatie over Zoom Pro.

Sprekers

Dr. Ronald Bosman promoveerde op de vraag hoe emotionele factoren van invloed zijn op financiële beslissingen en werkt als onafhankelijk consultant en docent op het gebied van (behavioural) risk management.

Dr. Gerrit Jan van den Brink RA (Risk Sigma GmbH) is werkzaam als adviseur op het gebied van strategie, risicomanagement en compliance. Daarnaast is hij lector aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland.


Ik ben nog geen klant en wil een account aanmaken: https://www.actuarieelinstituut.nl/inschrijven-bijeenkomst.htm

Event informatie

Data: 8, 15 en 22 april
PE-punten: 6
Prijs: €575,-
Tijden: 14:00 - 16:30 uur
Locatie: Online
Plaats: Online
Spreker(s): Gerrit Jan van den Brink en Ronald Bosman
Ga naar Mijn-AI om in te schrijven