Inflatie: sein brand meester?

Dit webinar, in de webinarreeks 'Rente, inflatie en geopolitiek capita selecta', gaat op een praktische manier in op de vraag: inflatie, wanneer kan het sein brand meester eindelijk worden gegeven?

Inflatie: sein brand meester?

Dit webinar is onderdeel van 3 webinars.

Doelgroep

Actuarieel professionals, risicomanagers, strategen en capital managers.

Programma

Inflatie is nog niet voorbij. Tijdens deze workshop worden de volgende vragen beantwoord:

  • Waar staan we op dit moment wereldwijd, in de EU en Nederland?
  • Welke factoren kunnen voor een hogere en welke voor een lagere prijsdruk zorgen?
  • Wat zijn de grootste onzekerheden?
  • Wat zijn de implicaties voor het risicomanagement?
Inloggen voor het webinar

Het webinar begint om 14.00 uur. Wij verzoeken je op tijd in te loggen, dat kan al vanaf 13.45 uur. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro is een veilige, online omgevinggecreëerd. Kijk hiervoor meer informatie over Zoom Pro.

Sprekers

Dr. Ronald Bosman promoveerde op de vraag hoe emotionele factoren van invloed zijn op financiële beslissingen en werkt als onafhankelijk consultant en docent op het gebied van (behavioural) risk management.

Dr. Gerrit Jan van den Brink RA (Risk Sigma GmbH) is werkzaam als adviseur op het gebied van strategie, risicomanagement en compliance. Daarnaast is hij lector aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland.


Ik ben nog geen klant en wil een account aanmaken: https://www.actuarieelinstituut.nl/inschrijven-bijeenkomst.htm

Event informatie

PE-punten: 2
Prijs: €199,-
Tijden: 14:00 - 16:30 uur
Locatie: Online
Plaats: Online
Spreker(s): Gerrit Jan van den Brink en Ronald Bosman
Ga naar Mijn-AI om in te schrijven