Leergang ESG: Wat betekent ESG-regelgeving voor actuariële professionals in verschillende functies?

Het doel van deze leergang is een goed beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot actuele ESG-regelgeving in relatie tot de eigen functie. Het gaat daarbij zowel om het realiseren van kansen als ook om het verstandig omgaan met risico’s.

Leergang ESG: Wat betekent ESG-regelgeving voor actuariële professionals in verschillende functies?

Omdat het kennisniveau met betrekking tot ESG individueel verschilt, is hier bij het ontwikkelen van de leergang rekening mee gehouden. De leergang bestaat uit vier (apart te volgen) modules.

Doelgroep

Actuariële professionals die in hun functie te maken hebben met ESG-regelgeving.

Programma

1.Introductie ESG, 14 september 2023

Tijdens deze eerste dag van de leergang wordt de ESG-basis gelegd, waarbij de volgende thema’s aan bod komen:

 • Historische ontwikkeling van ESG- initiatieven en regelgeving:
 1. TCFD (Taskforce on Climate Related Financial Disclosure)
 2. Reporting (NFRD, CSRD, CSDDD, benchmarking)
 3. Waarom is er een EU-taxonomie?
 4. SFDR (Pre-contractual en periodieke informatie)
 • Rol van de financiële sector bij de implementatie van de ESG-doelstellingen.
 • Welke risico’s spelen een rol en hoe kunnen die het beste worden gemitigeerd?
 • Wanneer is een belegging nu “groen”?
 • Waar liggen de uitdagingen voor de financiële sector?
 • Waar liggen ESG-gerelateerde kansen?

2.Workshop klimaat en scenario-analyse, 27 september 2023

De ontwikkeling van klimaatscenario’s zijn bepalend voor de verzekeringsbranche. Risicoprofielen veranderen en het is de vraag hoe deze zich ontwikkelen? Omdat de veranderingen direct relevant voor schade- en ziektekostenclaims zijn - maar ook voor underwriting, business development en productontwikkeling - hebben ze invloed op het risicomanagement van de verzekeraar en de actuariële werkzaamheden.

Het eerste dagdeel staat in het teken van de laatste inzichten uit de klimatologische wetenschap. Tijdens het tweede dagdeel wordt in een workshop de opgedane kennis gebruikt om een scenario te ontwerpen op basis van de system dynamics-aanpak. Deze aanpak maakt een modelontwerp op basis van feedback en ‘feed forward loops’ mogelijk.

3.ESG-Risico’s analyseren, waarderen en meenemen in business planning en ORSA, 12 oktober 2023

Tijdens het eerste dagdeel wordt aandacht besteed aan:

 • De behandeling van ESG-risico’s in de risico-taxonomie van een verzekeraar.
 • Identificatie van ESG-gerelateerde risico’s inclusief de indirecte risico’s die invloed hebben op de ondernemingen waarop de verzekeraar een exposure heeft.
 • Het waarderen van de risico’s met een lange tijdshorizon (periode van bijvoorbeeld 10 jaar).
 • Hoe trekken we de lijn uit de huidige data door naar de toekomst?
 • Wat kunnen we leren uit de stresstesten bij de banken (onder andere voor het kapitaalbeslag)?

Het tweede dagdeel staat in het teken van een workshop scenario “Overstromingsrisico”, waar gezamenlijk inputfactoren en mogelijke databronnen worden vastgelegd een model wordt ontworpen.

4.ESG en governance, 26 oktober 2023

Vanuit verschillende wet- en regelgeving op Europees en nationaal niveau, worden verantwoordelijkheden van functies en organen binnen organisaties duidelijk benoemd. Dat betekent dat die ook in de governance van de organisatie duidelijk en zichtbaar beschreven moeten zijn. De ondernemingscultuur speelt daarbij een grote rol.

Ook deze laatste dag bestaat uit een eerste deel, waar de volgende onderwerpen besproken worden: wat bedoelen we ook al weer met “governance”?

 • Hoe bakenen we Governance, Risk en Compliance als begrippen af?
 • Welke eisen worden binnen de financiële sector gesteld?
 • Hoe kunnen die eisen praktisch worden omgezet?
 • Welke interne informatie is van belang voor wie?

Het tweede deel staat in het teken van een workshop: ESG en RACI structuur. Tijdens de workshop wordt in kaart gebracht wie er verantwoordelijk is voor elk onderdeel en wordt de basis gelegd voor een gap-analyse, die binnen uw eigen organisatie kan worden toegepast.

Spreker

Dr. Gerrit Jan van den Brink RA (Risk Sigma GmbH) is werkzaam als adviseur op het gebied van strategie, risicomanagement en compliance. Daarnaast is hij lector aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland.


Ik ben nog geen klant en wil een account aanmaken: https://www.actuarieelinstituut.nl/inschrijven-bijeenkomst.htm

Event informatie

Data: 14 en 27 september en 12 en 26 oktober
PE-punten: 24 Duurzaamheid
Prijs: €2.450,-
Tijden: 09:00 - 16:30 uur
Locatie: Johan de Witt huis
Plaats: Utrecht
Spreker(s): Gerrit Jan van den Brink
Ga naar Mijn-AI om in te schrijven