Regelingen en gedragscodes

In de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) is alle informatie te vinden over de inhoud en de toetsing van een opleiding. Ook is hier informatie te vinden over de toelatingseisen en de begeleiding die door het AI geboden wordt.

Regelingen en gedragscodes

De OER heeft betrekking op de volgende opleidingen:


  • Actuarieel Rekenen (ARN)
  • Post-bachelor Actuarieel Analist (ANN)
  • Modules van de PrEMAS
  • Executive Master of Actuarial Science (EMAS)

Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

Algemene Voorwaarden NRTO

Gedragscode NRTO

Het Actuarieel Instituut heeft het NRTO-keurmerk. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt en wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

Het Actuarieel Instituut staat opgenomen in het Register Instellingen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Als geregistreerde instelling voldoet het Actuarieel Instituut aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor kort beroepsonderwijs en komt daarmee in aanmerking voor Btw-vrijstelling.