ESG Capita Selecta

Deze reeks van vier webinars gaat op een praktische manier in op een aantal concrete vragen die met de implementatie van ESG-regulering samenhangen.

ESG Capita Selecta

Tijdens de webinars komen de volgende onderwerp aan bod:

1. het bepalen van de dubbele materialiteit;

2. het bepalen van de “eligible” en “aligned” EU-taxonomy componenten van een onderneming en de afbeelding in rapportages;

3. het gebruik maken van de korte termijn NGFS-scenario’s in de ORSA;

4. het beoordelen van de klimaataanpassingsactiviteiten in een organisatie.

Doelgroep

Actuarieel professionals.

Programma

Het programma bestaat uit vier modules van elk één dagdeel (de webinars zijn ook los te volgen):

1. Dubbele materialiteit (8 maart 2024, 14.00 - 16.30 uur)

In het kader van ESG is sprake van materialiteit in twee richtingen:

  • Outside in: dit perspectief richt zich op de risico’s en kansen die van buiten de organisatie komen door ESG-gerelateerde onderwerpen. Voorbeelden van dergelijke risico’s zijn bijvoorbeeld alle ESG-gerelateerde fysieke risico's.
  • Inside out: dit perspectief onderzoekt de impact van de handelingen van de organisatie op haar omgeving, inclusief alle stakeholders.

Tijdens dit webinar vergroot je jouw kennis en begrip van de dubbele materialiteitsanalyse en pas je deze toe door middel van een praktijkcase.

2. EU-taxonomy (12 april 2024, 14.00 - 16.30 uur)

Het doel van ESG wet- en regelgeving is vooral om investeringen en liquiditeit te sturen in de richting van activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan vastgestelde “environmental” en “social” doelen. Hiermee wordt bepaald in hoeverre de investeringen van een verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds daadwerkelijk milieuvriendelijk zijn.

Tijdens dit webinar gaan we aan de slag met de EU-taxonomy en analyseren we gezamenlijk de activiteiten van de onderneming die in de case wordt beschreven. Je leert onder andere het onderscheid tussen “taxonomy eligible” en “taxonomy aligned”. Tot slot besteden we ook aandacht aan de gevolgen voor de onderneming als de gestelde criteria en ratio’s niet worden verbeterd.

3. Korte termijn NGFS-scenario’s (24 mei 2024, 14.00 - 16.30 uur)

Recentelijk zijn er korte termijn scenario’s toegevoegd aan de bestaande lange termijn scenario’s. Een belangrijke reden hiervoor is dat deze korte termijn scenario’s de beperkingen bij het inschatten van de lange termijn scenario’s kunnen overbruggen. Of dit nu bedoeld of onbedoeld is, deze scenario’s zijn direct relevantie geworden voor ORSA, aangezien ze een tijdsbestek van drie tot vijf jaar bestrijken.

Dit webinar werpt een gedetailleerde blik op deze scenario’s en besteedt aandacht aan hun gebruik in het kader van de ORSA. We onderzoeken de inhoud en beperkingen en verbinden de scenario’s met de eisen die door EIOPA worden gesteld met betrekking tot het meenemen van klimaatrisico’s. Na afloop van de workshop zul je een helder beeld hebben van de mogelijkheden en toepassingen van deze set scenario’s.

4. Klimaataanpassingsmaatregelen beoordelen met behulp van de ISO 14091 norm (14 juni 2024, 14.00 - 16.30 uur)

Het wordt steeds duidelijker dat klimaatmitigatiemaatregelen met hoge waarschijnlijkheid niet genoeg zullen zijn, om de besloten benchmarks te bereiken. Het doel van de Klimaatovereenkomst van Parijs, maximaal 1,5°C “Global Warming”, komt steeds verder buiten ons bereik en daarom ligt de focus wezenlijk meer op adaptie.

De normeringorganisatie ISO heeft een norm uitgegeven, welke een raamwerk voor het vastleggen van prioriteiten voor adaptiemaatregelen biedt. Naast de risicoanalyse biedt de norm ook handvatten voor het beoordelen van de adaptiemaatregelen.

Tijdens dit webinar maakt u op hoofdlijnen kennis met de gegeven normering en ga je samen met elkaar werken aan de adaptiemaatregelen voor een gebouw in een grote stad in Nederland.

Inloggen voor het webinar

Het webinar begint om 14.00 uur. Wij verzoeken je op tijd in te loggen, dat kan al vanaf 13.45 uur. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro is een veilige, online omgevinggecreëerd. Kijk hiervoor meer informatie over Zoom Pro.

Spreker

Dr. Gerrit Jan van den Brink RA (Risk Sigma GmbH) is werkzaam als adviseur op het gebied van strategie, risicomanagement en compliance. Daarnaast is hij lector aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland.

Ik ben nog geen klant en wil een account aanmaken: https://www.actuarieelinstituut.nl/inschrijven-bijeenkomst

Event informatie

Data: 8 maart, 12 april, 24 mei en 14 juni 2024
PE-punten: 8 PE-punten Duurzaamheid
Prijs: €795,-
Tijden: 14:00 - 16:30 uur
Locatie: Online
Plaats: Online
Spreker(s): Gerrit Jan van den Brink
Ga naar Mijn-AI om in te schrijven